Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Antwerpen – FOD Financiën – plaatsen van een rook –en warmteafvoerinstallatie

Antwerpen – FOD Financiën – plaatsen van een rook –en warmteafvoerinstallatie

Datum van verzending van deze aankondiging
30-04-2018
Publicatiedatum
30-04-2018
Deadline
11-05-2018
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
44480000 - Diverse brandbeveiligingsuitrusting

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15
Plaats
ANTWERPEN
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32230097
Fax
-
E-mail
tiffany.wouters@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=307243
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!