Aankondiging van een gegunde opdracht

Telefonieplatform en Alarmeringsplatform voor Hulpverleningszone Centrum

Brandweerzone centrum wenst haar huidige telefooncentrales te vervangen door een nieuw communicatieplatform. Tevens wenst brandweerzone Centrum hierbij op te treden als aankoopcentrale voor andere hulpverleningszones en politiezones.
Er wordt voor geopteerd om dit bestek ruimer op te vatten dan louter telefonie omwille van de integratie met verschillende andere componenten die onrechtstreeks ook deel zullen uitmaken van dit platform.
De bestek bevat bijgevolg 2 verschillende onderdelen die beide verplicht moeten worden aangeboden:
- Een telefonieoplossing met ondersteuning van unified communication
- Een koppeling van de nieuwe telefonieoplossing met de bestaande telefonie-infrastructuur van de groep Gent, beheerd door Digipolis (via SIP)
- Een alarmserver voor het verwerken en uitsturen van diverse types alarmen

Datum van verzending van deze aankondiging
23-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
48500000 - Communicatie- en multimediasoftware
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hulpverleningszone Centrum
Postadres
Roggestraat 70
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Paul Stevens
E-mail
paul.stevens@brandweerzonecentrum.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
392561.98 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
257443.21 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
TELECOM-IT , IC Grote Beer, Sint-Jorisstraat 96, 8730 BEERNEM, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer