stad Brugge
Aankondiging van een gegunde opdracht

Patrimoniumbeheer - uitvoeren van werken in functie van brandveiligheid

Patrimoniumbeheer - uitvoeren van werken in functie van brandveiligheid

Publicatiedatum
08-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
44480000 - Diverse brandbeveiligingsuitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Brugge
Postadres
Burg 12, 8000 Brugge, BE

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

340983.23 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Goetinck Algemene Bouwonderneming nv
Postadres
-
Titel
Patrimoniumbeheer - uitvoeren van werken in functie van brandveiligheid
Waarde
340983.23 EUR