Rectificatie

IT-bijstand Sluiten van een raamovereenkomst voor de behoeften van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest en diens aankoopcentrale

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) wenst een raamovereenkomst te sluiten, en daarna diverse dienstencontracten op het vlak van business en strategische consultancy, analyse (business, functioneel, technisch), ontwikkeling, fijnafstelling (fine tuning), installatie, bijstand bij de uitrol van IT-oplossingen (diensten, systemen, data, producten,…) en bij het beheer ervan volgens een dienstmodus.
Genoemde gebieden omvatten teven fijnafstelling, installatie, implementatie, onderhoud en bijstand in ruime zin voor het SAP ERP-systeem en de verschillende bijbehorende modules, met een focus op beheer, onderhoud en uitbreiding van de boekhoudkundige en financiële modules die op gewestelijk vlak al in gebruik zijn.

Datum van verzending van deze aankondiging
12-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
Postadres:
Kunstlaan 21
Plaats:
Brussel
Postcode:
1000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
csc2017.007@cirb.brussels

Overige nadere inlichtingen

Wij hebben vastgesteld dat er enkele vergissingen zijn gebeurd in de eerder door ons gepubliceerde documenten. Het bijzonder bestek BB2017.007 en bijlage 2 zijn bijgevolg op bepaalde plaatsen gewijzigd. Deze wijzigingen zijn gemakkelijkheidshalve in geel aangeduid : - In de Franstalige versie : o Pagina 14 : de URL voor de publicatie van de antwoorden werd door het volgend adres vervangen : http://cirb.brussels/fr/quoi-de-neuf/procedures-de-marche/csc2017-007 - In de Nederlandstalige versie : o Pagina 13 : het e-mailadres waarop u ons kan contacteren is bb2017.007@cibg o Pagina 89: Voor perceel 15 is het profiel van “security expert” niet gevraagd en werd dus verwijderd o Pagina 173 : een paragraaf en een vraag werden toegevoegd o Pagina 193 : een verwijzing werd toegevoegd - Bijlage 2 werd bewerkt op verschillende plaatsen. U wordt uitgenodigd om de nieuwe versie te gebruiken. Wij verontschuldigen ons voor de eventuele ongemakken die zijn veroorzaakt hierdoor.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer