FOD P-O-SELOR - Selectiebureau van de Federale overheid
Aankondiging van een opdracht

SELFIN 266

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VIA DE FREE MARKET VOOR BIJKOMENDE ONTWIKKELINGEN AAN HET PLATFORM BE BADGES VOOR REKENING VAN SELOR-SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

Publicatiedatum
19-04-2016
Deadline
03-05-2016
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
48210000 - Netwerksoftware
Contracttype
Diensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD P-O-SELOR - Selectiebureau van de Federale overheid
Postadres
Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vincent Van Malderen