Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Luchtverhitters evenementenhal Park Spoor Noord

Luchtverhitters evenementenhal Park Spoor Noord

Publicatiedatum
22-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
39721310 - Luchtverhitters
45231221 - Aanleggen van gastoevoerleiding
45315000 - Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Jacob Godfried

Overige nadere inlichtingen

Het document "4275_Rechtzetting" werd bijkomend gepubliceerd.