Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Pilootproject AVGB

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de diensten inschakelen van een externe partner teneinde een inventaris van de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens en een aanbevelingenrapport betreffende de verwerking van persoonsgegevens bij het kabinet van staatssecretaris Bianca Debaets van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering te verkrijgen.

Datum van verzending van deze aankondiging
18-01-2018
Publicatiedatum
18-01-2018
Deadline
25-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussel Gewestelijke coordinatie
Postadres
Vooruitgangstraat 80
Plaats
Brussel
Postcode
1035
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
IT-Coördinatie
Telefoon
+32 22042451
Fax
-
E-mail
itcoordinatie@gob.brussels
Hoofdadres
http://servicepublic.brussels/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=296681
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1719 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!