FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Aankondiging van een opdracht

2016/P22/S3/Nintex&Support

Aankoop van Nintex-licenties & Support

Publicatiedatum
06-09-2016
Deadline
04-10-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
72500000 - Informaticadiensten
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Postadres
Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Budget en Beheerscontrole
Ter attentie van
Dhr. R. Massant

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zal door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd.

Vakbekwaamheid

Zie punt 13.1.2.1. van het bestek te downloaden via url: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=247165.