Aankondiging van een opdracht

A000763 - Instellen Dynamisch Aankoopplatform

Digipolis Antwerpen bouwt aan een City Platform dat een ondersteunende technische
laag vormt voor andere Applicatie Platformen en Applicaties binnen de groep stad
Antwerpen.
Eén van de applicatie platformen is het GVP (Generiek verkoop platform). Dit backend
platform zorgt functioneel voor het beheer van de web- & balieverkopen en is technisch
een aaneenschakeling van engines die op een generieke manier zijn geïntegreerd. Elke
potentiële afnemer kan het GVP als basis gebruiken en aanvullen met eigen business
logica en front-ends om alzo tot een eigen volwaardige toepassing te komen.
Core engines van het platform zijn de Shopping engine, Order engine, Payment engine
en Pricing & Discount engine. Verder maakt het platform gebruik van CRS Artikel als
referentiesysteem en van de Event Handler, Logging Engine en Identity & Access engine
als ondersteunende engines.
ZIE BIJLAGE.

Datum van verzending van deze aankondiging
25-01-2018
Publicatiedatum
Deadline
14-02-2018
Regiocodes (NUTS)

BE211 - Arr. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Digipolis
Postadres
Generaal Armstrongweg 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
Greet.Royers@digipolis.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1199 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer