Rectificatie

DIENSTENOPDRACHT MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN LICENTIES EN AANVERWANTE CONSULTANCY- EN MAINTENANCEDIENSTEN EN VAN GESPECIALISEERDE CONSULTANCYDIENSTEN

Deze opdracht bestaat uit 13 percelen die elk een raamovereenkomst vormen, met het oog op:
- (advies voor) de aankoop van gebruikslicenties van softwareprogramma's en de aanverwante maintenancediensten (percelen van reeks "S") met inbegrip van alle andere families van producten, die tijdens de duur van de opdracht door de uitgever/leverancier/producent van de software moeten worden ontwikkeld, of
- aanverwante gespecialiseerde consultancydiensten betreffende de voormelde softwareprogramma's (percelen van reeks "C").

Datum van verzending van deze aankondiging
10-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Postadres:
Wetstraat - Rue de la loi 16
Plaats:
Brussel - Bruxelles
Postcode:
1000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Decruyenaere Bart
E-mail:
bart.decruyenaere@premier.fed.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
6
Afdelingsnummer
II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Einde
In plaats van:
31-01-2022
Te lezen:
10-01-2022

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
10-01-2018
Te lezen:
19-01-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
10-01-2018
Te lezen:
19-01-2018

Overige nadere inlichtingen

Verlenging publicatie door fout in offerte formulier

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1120 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer