Digipolis
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

A001290 - Senior Business Analist

Digipolis Antwerpen bouwt aan een City Platform (ACPaaS) dat een ondersteunende technische laag vormt voor andere Applicatie Platformen en Applicaties binnen de Groep Antwerpen. Dit technisch platform moet services en data die door meer dan één toepassing gebruikt worden, op een centraal niveau organiseren. Zo vermijden we dat eenzelfde functionaliteit meerdere keren opnieuw gebouwd wordt binnen verschillende toepassingen, of dat dezelfde data meerdere keren op verschillende plaatsen wordt bewaard. Deze generieke services en centrale referentiedata zijn uitsluitend aanspreekbaar via API's. Op conceptueel niveau bestaat het technisch platform uit zgn. engines. Een engine is een service component die één of meerdere microservices en datasets kan bevatten die samen het geheel aan functionele behoeften voor een bepaald onderwerp afdekken.
ZIE BIJLAGE


Datum van verzending van deze aankondiging
11-06-2019
Publicatiedatum
11-06-2019
Deadline
20-06-2019
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Digipolis
Postadres
Generaal Armstrongweg 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33389778
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.digipolis.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343999