Rectificatie

Mededingingsprocedure met onderhandeling inzake de ontwikkeling, de implementatie en het onderhoud van een synchroon internet onderwijssysteem gebaseerd op WebRTC technologie.

Bednet wenst middels deze opdracht inzonderheid dienstverlening te bekomen inzake de ontwikkeling, de implementatie en het onderhoud van een nieuwe applicatie die zal gebruikt worden om synchroon internetonderwijs aan te bieden.

Datum van verzending van deze aankondiging
26-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
48190000 - Software voor onderwijsdoeleinden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
BEDNET VZW
Postadres:
Bondgenotenlaan 134/4
Plaats:
Leuven
Postcode:
3000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Bart Marien
E-mail:
bart.marien@bednet.be

Overige nadere inlichtingen

Ongewijzigde selectieleidraad beschikbaar

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1120 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer