Aankondiging van een gegunde opdracht

Realisatie van de toepassing eSign

Realisatie van de toepassing eSign

Datum van verzending van deze aankondiging
12-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Gewestelijke coordinatie
Postadres
Vooruitgangstraat 80
Plaats
Brussel
Postcode
1035
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
IT-Coördinatie
E-mail
itcoordinatie@gob.brussels

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
200000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
158074.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
NSI - IT Software & Services SA
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer