Vooraankondiging

Bijzonder bestek nr. RRN 05/2017 Openbare procedure voor de vernieuwing van de beveiligingsinfrastructuur in het productiecentrum en het back-upcentrum van het Rijksregister voor rekening

De onderhavige opdracht betreft de installatie van de beveiligingsinfrastructuur in de productiesite en het back-upcentrum van het Rijksregister, om een actieve beveiliging te verwezenlijken in beide sites.

Datum van verzending van deze aankondiging
22-01-2018
Publicatiedatum
25-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Postadres
Park Atrium Koloniesstraat 11
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Franky VEREEKEN
Telefoon
+32 5182193
Fax
-
E-mail
franky.vereeken@rrn.fgov.be
Hoofdadres
http://eid.belgium.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=296956
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1719 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!