Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop, de implementatie en het onderhoud van een Energy Management System

Het nieuwe energiemanagementsysteem heeft minimaal volgende taken:
- het opvolgen van de energieverbruiken die geïnjecteerd worden in ons net;
- de allocatie van de energieafname over de verschillende gebruikers gevoed vanuit ons net;
- de opvolging van de energiestromen tussen injectie en afname.
- de controle van de aankoopfacturen op distributie-aansluitingen;
Tevens dient het nieuwe energiemanagement Infrabel in staat te stellen om al haar rollen in de energiemarkt te vervullen. In deze kan Infrabel vergeleken worden met een distributienetbeheerder. Dit behelst onder meer:
- ontvangen en versturen van data naar verschillende marktpartijen;
- allocatie van verbruiken tussen ARP’s;
- achterliggende netgebruikers toegang geven tot hun gegevens met behoud van vertrouwelijkheid.

Publicatiedatum
11-04-2016
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcelbroodthaers 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
DRUEZ David

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
II.1.5
Toe te voegen tekst
Geannuleerde procedure die vervangen is door publicatie 2016-511009