Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst met het oog op de terbeschikking-stelling van een profiel Sharepoint

De onderhavige opdracht betreft een opdracht van diensten, en betreft het sluiten van een raamovereenkomst met het oog op de terbeschikkingstelling van een profiel Sharepoint (cf.: deel B “Technische voorschriften).

Datum van verzending van deze aankondiging
11-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Postadres
Vooruitgangstraat 50
Plaats
Brussel
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Budget en Beheerscontrole
E-mail
achat.aankoop@economie.fgov.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
325280.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Computer Task Group Belgium , Woluwelaan 140A, 1831 Diegem, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer