Universitair Ziekenhuis Gent
Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor leveren van Citrix-producten en -diensten

Europese open offerteaanvraag voor het afsluiten van een opdracht tegen prijslijst voor het leveren van Citrix-producten (software en hardware) en het verlenen van bijhorende diensten ten behoeve van het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent).
Deze opdracht wordt gekwalificeerd als een opdracht voor leveringen.
De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar en kan tweemaal verlengd worden met één jaar.

Publicatiedatum
21-04-2016
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres
De Pintelaan 185, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Sophie Sieben

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

334871.25 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
REALDOLMEN
Postadres
-
Titel
Raamovereenkomst voor leveren van Citrix-producten en -diensten
Waarde
334871.25 EUR