Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveren van een softwareprogramma voor de uitbouw van een E-hrm toepassing.

Het leveren van een softwareprogramma voor de uitbouw van een E-hrm toepassing.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
72210000 - Programmering van softwarepakketten
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Brugge
Postadres
Ruddershove 4
Plaats
Brugge
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Inge De Smet
E-mail
inge.desmet@ocmw-brugge.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1199 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer