Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Ontwikkeling Proof of Concept – opbrengstbepaling van landbouwgewassen op basis van satellietbeelden

De opdracht betreft de ontwikkeling van een Proof of Concept om automatische opbrengstbepaling van landbouwgewassen te berekenen.
‘Deel III Technische voorschriften’ beschrijft de context van de opdracht, de doelstellingen en functionele verwachtingen.
Volgende elementen in de opdracht worden onderscheiden:
- Waar nodig geacht door de opdrachtnemer een haalbaarheidsstudie voor dat specifieke gewas
- Ontwikkeling algoritmes opbrengstbepaling per gewas


Datum van verzending van deze aankondiging
08-02-2019
Publicatiedatum
08-02-2019
Deadline
07-03-2019
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Departement Landbouw en Visserij
Postadres
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 40
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tim Ghysels
Telefoon
+32 25527521
Fax
-
E-mail
tim.ghysels@Lv.vlaanderen.Be
Hoofdadres
http://www.vlaanderen.be/landbouw
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332542
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!