Digipolis
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

A000023-een raamovereenkomst voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van een beheersysteem voor uitleenmagazijnen binnen de afdeling stadsbeheer

START KANDIDAATSTELLING
De implementatie van software die de gegevens beheert en integreert van de verschillende producten en de daarmee samenhangende processen van de afdeling Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal (BOF) en Stadsbeheer.
Zie bijlage.

Publicatiedatum
24-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Digipolis
Postadres
Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Mees Ben

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
In plaats van
Beschikbare documenten Er is een conceptnota en een selectiedocument inzake deze opdracht verkrijgbaar. Deze worden gratis ter beschikking gesteld op het officieel federaal platform op https://enot.publicprocurement.be/
Ingeval het platform niet beschikbaar is kunnen deze documenten ook gratis aangevraagd worden bij de aankoopdienst van Digipolis. Telefoon: 03/338.76.11 - Fax: 03/338.79.31 - E-mail: [email protected]

Onder-tekening van de kandidatuur De ingediende kandidatuur moet niet ondertekend zijn, maar ze moet wel ingediend worden via de e-Tendering applicatie. Kandidaatstellingen die via het platform opgeladen worden en die niet ondertekend zijn worden niet uitgelsoten wegens het niet reglementair ondertekend zijn van de kandidaatstelling (aanvraag tot deelneming).

Indienen van de kandidatuur kandidaturen worden verplicht elektronisch ingediend via de e-Tendering applicatie. Het indienen van een veiligheidskopie is niet toegestaan.
Het is tevens niet toegestaan om;
• naast de elektronische indiening ook een papieren kandidatuur in te dienen;
• om meer dan een (1) elektronische kandidatuur in te dienen.
De capaciteit voor het opladen van kandidaturen is gelimiteerd tot 80MB per document en 350MB per dossier. Boven deze grens is het niet mogelijk kandidaturen correct op te laden. Er zijn evenwel geen limieten in het aantal documenten en de types documenten. Als oplossing kunnen documenten opgeladen worden in een zip-file.
De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig opladen van een unieke en enige kandidatuur. De kandidaturen, inschrijvers die niet aan voorgaande bepalingen voldoen worden niet weerhouden voor evaluatie en worden als onregelmatig aangeduid.
De kandidaturen worden opgemaakt in gangbare bestandsformaten bij voorbeeld PDF, MS Office, Open Office of gelijkwaardig.
De kandidaturen moeten worden ingediend via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be
Meer informatie kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-Procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 52 00.
Te lezen
Er is een conceptnota en een selectiedocument inzake deze opdracht verkrijgbaar. Deze worden gratis ter beschikking gesteld op het officieel federaal platform op https://enot.publicprocurement.be/
Ingeval het platform niet beschikbaar is kunnen deze documenten ook gratis aangevraagd worden bij de aankoopdienst van Digipolis. Telefoon: 03/338.76.11 - Fax: 03/338.79.31 - E-mail: [email protected]
De ingediende kandidatuur moet niet ondertekend zijn, maar ze moet wel ingediend worden via de e-Tendering applicatie. Kandidaatstellingen die via het platform opgeladen worden en die niet ondertekend zijn worden niet uitgelsoten wegens het niet reglementair ondertekend zijn van de kandidaatstelling (aanvraag tot deelneming).

De kandidaatstelling wordt per email ingediend bij [email protected], de uiterste indieningsdatum is 10 oktober 2016 om 13:00 uur.
Na de publicatie van de conceptnota kregen we van kandidaat leveranciers vragen over de werking van het uitleenmagazijn van de dienst Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal (BOF) bij Stad Antwerpen. Om aan deze leveranciers transparant een gepast antwoord te kunnen geven, organiseert BOF een korte plenaire toelichting over de werking van het magazijn met aansluitend een rondgang in het magazijn.
De sessie gaat door op vrijdag 30 september 2016 tussen 14 en 15u aan de Havanastraat 5 blok MN te Antwerpen (als je de poort aan de Havanastraat binnen gaat, gebouw rechts vooraan, aanmelden op 1ste verdieping).
Interesse in deze toelichtingssessie? Geef dan een seintje aan [email protected]
Je mag je vragen vooraf doorgeven. Relevante vragen - vooraf doorgegeven of gesteld tijdens de sessie - zullen voorzien van antwoord gebundeld worden en voor alle leveranciers beschikbaar komen via het platform.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
03-10-2016 13:00
Te lezen
09-10-2016 13:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
04-10-2016 13:00
Te lezen
10-10-2016 13:00