Eandis System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Eandis Assets en Gaselwest-Zuid die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd.
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Mobile Application Development Platform (MADP)

Om te komen tot een flexibele toekomstige applicatie-architectuur, die ook up-to-date blijft, wenst Eandis middels dit dossier een partij te selecteren die:
• Een Mobile Application Development Platform (MADP) gebaseerd op bij voorkeur open, moderne en bewezen standaarden, zal implementeren;
• Dit platform zal uitbaten en onderhouden;
• Ondersteuning biedt aan Eandis en derde partijen om middels dit platform applicaties en apps te bouwen;
• Zelf ook applicaties en apps kan bouwen voor Eandis.
In de opdracht is het volgende vervat:
• De technische implementatie van een Mobile Applications Development Platform gebaseerd op open, moderne en proven standaarden;
• De integratie van het MADP in de relevante ontwikkelstraten en in de ICT organisatie;
• De governance rond het MADP platform en de ontwikkeling van apps;
• Het uitbaten van de MADP-ontwikkelstraat, alsook het evolutief onderhoud ervan zodat Eandis steeds blijft beschikken over recente mobiele ontwikkelingstools;
• Het bouwen van een validatie-app voor een Eandis-relevante case, inclusief het gebruik door een beperkt testpubliek;
• De kennisopbouw omtrent het MADP d.m.v. training en het ontwikkelen van de vermelde validatie-app. Eandis dient na verloop van tijd ook in staat te zijn zelf apps te ontwikkelen;
• Het voorzien van ondersteuning aan Eandis of derde partijen voor het ontwikkelen van apps;
• Het bouwen van apps in regie en vaste-prijsformules, dit kunnen zoals bedrijfs-apps of business-to-consumer apps voor de netgebruikers en/of het ruime publiek zijn.
Het MADP ondersteunt de verschillende mobiele applicatie-architecturen en er dient integratie te zijn met de verschillende backend-systemen zoals ERP, GIS en de Oracle databases. Het gekozen platform ondersteunt bovendien verschillende types toestellen zoals tablets en smartphones en ook verschillende besturingssystemen zoals Windows, iOS en Android.
De opdracht zal een niet-exclusieve raamovereenkomst tot stand brengen voor het bouwen van apps in regie en als resultaatsverbintenis, teneinde op een flexibele manier en snel na de implementatie van het MADP concrete baten te realiseren. In het geval van bouwen van apps in regie wordt gestreefd naar een
formule waarbij analisten en ontwikkelaars van de externe partij samenwerken met Eandis medewerkers, met als doel maximaal rendement en interne kennisopbouw te bereiken. Voor het bouwen van apps zal het voor Eandis ook steeds mogelijk zijn, ook beroep te doen op andere raamovereenkomsten.
In het kader van de aangekondigde nauwere samenwerking in de toekomst tussen Eandis en Infrax, wensen we een mogelijke toetreding tot de contracten voor Infrax te voorzien. Infrax kan op die manier mee instappen in de gekozen oplossing. Gezien op het moment van publicatie van de opdracht die keuze en de modaliteit van samenwerking nog niet gekend zijn, zien we de noodzaak ons te beroepen op artikel 37 van de WOO 15/6/2006. Dit artikel voorziet in de mogelijkheid van een voorwaardelijk gedeelte te voorzien nl. de mogelijke licenties en afroepen voor Infrax.
De looptijd van de raamovereenkomst bedraagt 4 jaar, verlengbaar met maximaal 24 maanden.

Publicatiedatum
19-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
48000000 - Software en informatiesystemen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Eandis System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Eandis Assets en Gaselwest-Zuid die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd.
Postadres
Brusselsesteenweg 199, 9090 MELLE, BE
Contactpunt(en)
Cortvriendt Manja

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Afdeling I.3) en BIJLAGE A
In plaats van
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.
Te lezen
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: Ja. (Infrax cvba)

Te corrigeren adressen en contactpunten

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
BIJLAGE A Adressen van de andere aanbestedende dienst namens welke de aanbestedende dienst aankoopt
Officiële benaming:
Infrax cbva
Postadres:
Koning Albert II-laan 37
Plaats:
Brussel
Postcode:
1030
Land:
BE

Overige nadere inlichtingen

Deze wijziging heeft geen impact op de documenten die bij de kandidatuurstelling dienen ingediend te worden.