Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Beheren van meetdata en headpoint cataloog voor telegelezen meters

Dit aankoopdossier betreft het opzetten van applicaties voor telegelezen meters, incl. slimme meters) voor het beheren en verwerken van meetgegevens, het beheren van service en configuratie catalogi, het opzetten van een end-to-end monitoring, het realiseren van de nodige interfaces en voor het beheer van de oplossing.

Datum van verzending van deze aankondiging
23-01-2018
Publicatiedatum
27-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Eandis cvba (Speciale Sectoren)
Postadres
Brusselsesteenweg 199
Plaats
MELLE
Postcode
9090
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
aankoop.ict@eandis.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
DXC Technology Belgium vof , Leonardo Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, BELGIQUE-BELGIË
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1719 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!