Universiteit Gent
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Mamlukse Prosopografie Project

Het voorwerp van de opdracht betreft 4 onderdelen, die één en ondeelbaar zijn (één enkel perceel, geen varianten):
1. ontwikkeling databasetoepassing (Open Source): de bestaande FileMaker-Pro database MP3 en haar architectuur van velden, relaties, tabellen, records en entiteiten herdenken en uitbreiden vanuit de meer complexe noden van MPP, wat zal leiden tot de ontwikkeling van een nieuwe Open Source toepassing (backend & frontend)
2. migratie en creatie datasets: de bestaande datasets (UGent’s MP3, UAntwerpen’s MD) importeren in MPP, tezamen met relevante Linked Open Data en met (faciliteiten voor) nieuwe data, onder andere voor het ERC project (Arabische teksten en hun metadata)
3. ontwikkeling flexibele projectmogelijkheden (Open Access): een open access gebruiksvriendelijke interface creëren, die ook gegevensuitwisseling en het zelfstandig creëren/uitvoeren van geïndividualiseerde projecten mogelijk maakt
4. faciliteren van analyse-tools: gebruiksvriendelijke data-exploitatie en visualisatie-tools creëren en incorporeren.
De ontwikkelde toepassingen en tools moeten opgebouwd worden op basis van componenten uit de centrale UGent ICT infrastructuur, waardoor ze met basisondersteuning van UGent’s Dienst ICT intern gehost en uitgebaat kunnen worden.

Publicatiedatum
27-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Gent
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Cel Aankoopbeleid

Overige nadere inlichtingen

Selectieleidraad toegevoegd bij de begeleidende documenten.