Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

AL_3239_Test_Services_For_Projects

In het kader van het afsluiten van een raamovereenkomst volgens het watervalsysteem met meerdere aanbieders, zoekt de MIVB bedrijven die test services kunnen leveren, bestaande uit activiteiten en deliverables
De niet-limitatieve lijst van de belangrijkste activiteiten :
• Planning
• Control
• Setting up and maintaining infrastructure
• Preparation
• Specification
• Execution
• Completion
De niet-limitatieve lijst van de belangrijkste deliverables :
• Test Plan
• Testability Review Report
• Test Cases
• Test Coverage Matrix
• Test Progress Report
• Test Report
Na eventuele gunning van de opdracht en wanneer de MIVB te kennen geeft dat ze de door de opdracht beoogde diensten nodig heeft, krijgen de begunstigde bedrijven, gerangschikt volgens het resultaat van de beoordeling van de gunningscriteria, in volgorde van specifieke gunning voor de beoogde dienst, een aanvraag om offerte te laten geworden
De begunstigde die het best is geplaatst in deze rangschikking zal zijn offerte overhandigen in overeenkomst met de specifieke vereisten van de betreffende opdracht.
Indien de best geplaatste begunstigde voor de gezochte post geen kwalitatief voldoende offerte kan bieden, wordt een beroep gedaan op de volgende begunstigde in de lijst, en dit tot de MIVB de beste offerte heeft gekozen.
Deze aankondiging betreft een oproep tot kandidaatstelling. Enkel de weerhouden kandidaten, na selectie op basis van de selectiecriteria vermeld in rubriek III, krijgen het bestek. Er zal in deze fase van oproep tot kandidaatstelling op GEEN inlichtingenaanvraag worden beantwoordt.

Publicatiedatum
20-04-2016
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72200000 - Softwareprogrammering en -advies
72226000 - Advies over acceptatietest systeemsoftware
72254000 - Testen van software
72260000 - Diensten in verband met software
72266000 - Advies over software
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De gunningsprocedure is afgebroken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
STIB-MIVB
Ter attentie van
Francis Van Peborgh

Overige nadere inlichtingen

Na een grondige analyse, bleek dat een bestek voor het afsluiten van een raamovereenkomst met een looptijd van vier jaar niet nodig was om de huidige behoeften van de MIVB te dekken.