Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst Leveren van support voor GIS-applicaties

De opdracht betreft een raamovereenkomst “Leveren van support voor GIS-applicaties” en dit voor
een periode van 1 jaar met stilzwijgende verlenging tot een maximum van 4 jaar met een
opzegtermijn van 3 maand voor de stilzwijgende verlenging.
De support voor de GIS-applicaties is beperkt tot de GIS beheers applicatie “Intergraph
G/Technology” (Administrator & Designer).

Publicatiedatum
27-04-2016
Deadline
19-05-2016 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
72500000 - Informaticadiensten
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Postadres
Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Kim De Latthauwer

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Klasse: N/A, Categorie: N/A