Digipolis
Aankondiging van een opdracht

een raamovereenkomst met één leverancier voor het ontwikkelen van een digitaal vrijwilligersplatform

Raamovereenkomst met 1 leverancier voor het ontwikkelen en onderhouden van een digitaal
vrijwilligersplatform, met verplichte opties:
• Module voor burenhulp (informele vrijwilligers);
• Module voor beloningssysteem.

Publicatiedatum
19-04-2016
Deadline
11-05-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Digipolis
Postadres
Bellevue 1, 9050 Ledeberg (Gent), BE
Contactpunt(en)
Digipolis Gent
Ter attentie van
Ilse D'haeseleer

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A