Rectificatie

Sibelga - Ontwikkeling van de nieuwe website van Sibelga

De scope van de opdracht is opgedeeld in 5 pijlers:
• Pijler 1: De ontwikkeling van de nieuwe website van Sibelga (www.sibelga.be)
• Pijler 2: De overname van de site Energuide (www.energuide.be – www.energids.be
• Pijler 3: De overname van andere modules en bijbehorende sites
• Pijler 4: Onderhoud
• Pijler 5: Aan het einde van het contract, na een nieuwe opdrachtprocedure, begeleiding bij de overname, door een eventuele nieuwe Opdrachtnemer, van het geïntegreerde portaal van Sibelga.

Datum van verzending van deze aankondiging
07-02-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
72420000 - Internet-ontwikkelingsdiensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Sibelga
Postadres:
Werkuizenkaai 16
Plaats:
Brussel
Postcode:
1000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Philippe Capelle
E-mail:
public_procurement@sibelga.be

Overige nadere inlichtingen

Gelieve de nodige documenten voor de kwalitatieve selectie terug te vinden.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer