Aankondiging van een wijziging

1340 Credendo Reinsurance

Credendo wenst de herverzekeringssoftware SAP FS-RI te implementeren om de herverzekering van de entiteiten van Credendo te beheren. Voor dit project wordt de dienstverlener gevraagd 1 of meerdere profielen voor te stellen.

Datum van verzending van deze aankondiging
16-01-2019
Publicatiedatum
16-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Delcredere Ducroire
Postadres
Rue Montoyerstraat 3
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 27888925
Fax
-
E-mail
b.timmermans@credendo.com
Hoofdadres
http://www.delcredereducroire.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329237
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!