Aankondiging van een gegunde opdracht

Het ter beschikking stellen van een gezamenlijke digitale toepassing voor het beheren en inspecteren van werken van burgerlijke bouwkunde en andere assets.

Het ter beschikking stellen van een gezamenlijke digitale toepassing voor het beheren en inspecteren van werken van burgerlijke bouwkunde en andere assets.

Datum van verzending van deze aankondiging
30-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
48900000 - Diverse software en computersystemen
72260000 - Diensten in verband met software
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
afdeling Expertise Beton en Staal
Postadres
Koning Albert-II-laan 20, bus 6
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jody De Winter
E-mail
jody.dewinter@mow.vlaanderen.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1199 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer