Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamcontract voor het leveren, plaatsen en herstellen van 3000 afvalbakken in het werkingsgebied van IVAGO

Deze opdracht betreft het leveren, plaatsen en herstellen van 3000 afvalbakken in het werkingsgebied van IVAGO.
Onder afvalbak verstaan we een recipiënt dat op het openbaar domein staat en wordt gebruikt om zwerfvuil in te zamelen.
De opgegeven hoeveelheden zijn ramingen gebaseerd op de huidige plannen en verwachtingen en zijn dus indicatief. Het bestek voorziet de mogelijkheid om hiervan af te wijken tot -25% en tot +25% zonder dat dit bijkomende kosten met zich meebrengt. Verminderde werkelijke hoeveelheden kunnen geen aanleiding geven tot verplichte afname van om het even welke onderdelen. Vermeerderde werkelijke hoeveelheden dienen geleverd en uitgevoerd aan de voorwaarden van de contractuele verbintenis.

Publicatiedatum
23-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34928480 - Afval- en vuilcontainers en bakken
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
IVAGO
Postadres
Proeftuinstraat 43, 9000 GENT, BE
Contactpunt(en)
Bert Lammens