NMBS-Procurement & Investments
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

C94/0000343405 - Raamovereenkomst voor de vervanging van de beglazing van de ramen van de directiegebouwen

Raamovereenkomst voor de vervanging van de beglazing van de ramen van de directiegebouwen

Publicatiedatum
16-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
14820000 - Glas
45000000 - Bouwwerkzaamheden
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
45441000 - Beglazing
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement & Investments
Postadres
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
10-14 B-PI.01
Ter attentie van
Julien Paquet

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van
22-12-2016 15:00
Te lezen
05-01-2017 15:00