Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Aankondiging van een gegunde opdracht

Opleidingstool

Met deze opdracht wil het OLV ziekenhuis een opleidingstool aanschaffen die elektronische ondersteuning van beheer van opleidingen, opvolging van opleidingsnoden, registratie van opleidingen, beheer van vragen en testen, uitvoering en resultaten van toetsen, uitreiking en geldigheidsduur van certificaten,.... Uitgebreide rapportering (onder andere sociale balans) kan aanbieden.
Mogelijkheid tot "distant learning" en tot integratie met competentiemanagement en performance management.
De behoeften worden in 4 hoofdcategoriën onvderverdeeld :
1. Opleidingen
2. Functiebeschrijvingen
3. Competenties
4. Reizen en onkostennota's
Het is in eerste instantie de bedoeling om te starten met opleidingen.
Op termijn kan de implementatie uitgebreid worden met de andere modules (2,3,4). De inschrijvers moeten dus over oplossingen beschikken om op termijn de andere modules te kunnen integreren.

Publicatiedatum
19-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
48450000 - Software voor tijdregistratie of human resources
48000000 - Software en informatiesystemen
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27Y
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Postadres
Moorselbaan 164, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
De heer Peter Verschueren

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
GiVi Group
Postadres
-
Titel
Opleidingstool
Waarde
-