Erasmushogeschool Brussel
Aankondiging van een opdracht

Levering en implementatie van een elektronisch leerplatform

Levering en implementatie van een extern gehost elektronisch leerplatform. Het oude te vervangen leerplatform heeft vandaag, rekening houdende met een archieftermijn van 6 jaar, 18.000 studenten- en 2100 personeelsaccounts en bevat 30.400 cursussen.

Publicatiedatum
09-09-2016
Deadline
07-11-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
72268000 - Leveren van software
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 7
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Erasmushogeschool Brussel
Postadres
Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een niet-Belgische inschrijver voegt een RSZ-attest en een bewijs van naleving van de verplichtingen inzake belastingen en BTW bij zijn inschrijving.

Economische en financiële draagkracht

Het meest recente geconsolideerde jaarverslag moet toegevoegd worden.

Eventuele minimumeisen:

een minimale geconsolideerde jaaromzet van minstens 20 miljoen dollar voor het laatste afgesloten boekjaar

Vakbekwaamheid

- een beschrijving van het bedrijf met core business, ontstaan, algemeen overzicht van geleverde diensten en producten;
- een beschrijving van gerealiseerde projecten op het vlak van elektronische leerplatformen in het hoger onderwijs

Eventuele minimumeisen:

- minimaal3 jaar ervaring in het ondersteunen van de implementatie van een elektronisch leerplatform in het hoger onderwijs;
- minimaal 2 referenties van projecten met gelijkaardige omvang in het hoger onderwijs in Europa.