AZ Delta vzw
Aankondiging van een gegunde opdracht

AANKOOP VAN GEINTEGREERD PATIENTENDOSSIER (EPD)

Levering, implementatie, evolutie, configuratie, onderhoud, nazorg en ondersteuning van een geïntegreerd patiëntendossier dat toelaat het medisch, verpleegkundig, paramedisch en zorg gerelateerd handelen, plannen en workflow ondersteunen binnen in één geïntegreerd systeem te ondersteunen en te documenteren. Naast de zorgverstrekkende werkomgeving ondersteunt het geïntegreerd patiëntendossier de administratieve werking en laat het toe om de nodige rapporten en (management) informatie aan te leveren. De focus ligt uitdrukkelijk in het streven naar een maximaal geïntegreerd systeem waar de gebruiker vanuit eenzelfde toepassing de zorgverstrekkende en ondersteunende processen als de administratieve data kan beheren. Het geïntegreerd patiëntendossier moet de verschillende departementale systemen maximaal vervangen.
Het geïntegreerd patiëntendossier moet voldoen aan
• EMRAM Stage 6-7: AZ Delta ambieert op vlak van informatisering EMRAM stage 6 of 7. Het systeem laat toe dit niveau te halen en is HIMMS-geaccrediteerd op dit niveau.
• De patiënt als partner in zijn behandeling: Het systeem laat toe dat IT-ondersteunde interactieve behandelingstrajecten worden opgezet waarbij de patiënt zelf gegevens kan registreren en afspraken maken.
• Rechten van de patiënt: Het systeem ondersteunt de geïnformeerde toestemming, een kwaliteitsvolle dienstverlening, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en heeft een portaal om de patiënt toegang te bieden tot zijn of haar dossier.
• Ontwikkeling van zorgpaden – ook extramuraal mede ikv chronische zorg: het systeem bevat de functionaliteiten (al dan niet via een portaal) zodat actieve dossiervoering in het kader van zorgpaden met de eerste lijn of andere zorgcentra mogelijk is.
• Margecreatie en efficiënte middeleninzet: Het systeem ondersteunt een zeer efficiënte werking met sterke vermindering van administratieve en ondersteunende processen en laat een zorgbehoefte gedreven personeelsinzet toe.
• JCI-Accreditatie: Het systeem laat toe om geaccrediteerd te geraken en ondersteunt de accreditatiecriteria
• Patiëntveiligheid: Het systeem omvat functionaliteiten m.b.t. interactiecontrole, medische beslissingsondersteuning, schermsynchronisatie,…
• Expliciteren van kwalitatieve werking: We ambiëren om de kwalitatieve werking te expliciteren en een systeem te bouwen van data driven quality improvement. Dit kan alleen op een efficiënte wijze gebeuren indien proces- maar ook medische gegevens op een gestructureerde wijze worden vastgelegd en vrije tekst vermeden wordt.
• Innovatie in zorg: Het systeem ondersteunt moderne technologieën zoals bv. telemonitoring, toestelkoppelingen met het oog op rechtstreeks inlezen monitoring gegevens, patiënten apps e.d.m.
• Netwerking: eerste lijn en tweede lijn: systeem is implementeerbaar in de eerste lijn en ondersteunt de visie van samenwerking binnen een regionaal ziekenhuisnetwerk.
• Klinische studies: het systeem voldoet aan de 21 CFR part 11 reglementering FDA zodat klinische studies elektronisch verwerkt kunnen worden.
• Implementatie van (deel) modules in België: Implementatie van het geïntegreerd patiëntendossier of deel software modules in België. (Contactgegevens referentie persoon, Naam, email en telefoonnummer)
• Timing: Ziekenhuis brede implementatie tegen eind 2017
• Flexibel configureerbaar geïntegreerd patiëntendossier: Opstart mogelijk vanuit een voor geconfigureerd geïntegreerd patiëntendossier op basis van 'Best Practices'
• Evolutie: Kan aantonen via track record waarbij het geïntegreerd patiëntendossier voortdurend technologisch en inhoudelijk meegroeit met de behoeften van de volgende 10 jaar.

De implementatie omvat niet-limitatieve project coördinatie, functionele en technische implementatie met koppelingen, migratie en opleiding. Het geïntegreerd patiëntendossier is aangepast aan alle toepasselijke regionale, Belgische en Europese wet- en regelgeving. Het geïntegreerd patiëntendossier is klaar voor het gebruik binnen de zorgverstrekkende en administratieve context van een Belgisch ziekenhuis. Evolutie omvat naast functionele en technische modernisatie ook de noodzakelijke aanpassingen aan de wijzigende toepasselijke wet- en regelgeving gedurende ten minste 10 jaar.

Publicatiedatum
06-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
48180000 - Medische software
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 7
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Delta vzw
Postadres
Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Nele Bultinck

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

21409300.00 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Chipsoft
Postadres
-
Titel
AANKOOP VAN GEINTEGREERD PATIENTENDOSSIER (EPD)
Waarde
21409300.00 EUR