Rectificatie

Nationale Loterij van België - Oplossing voor een spelersgerichte architectuur (player centric architecture - PCA)

De IT-functie bij de Nationale Loterij van België wil haar retail- en digitale spelomgeving uitbreiden met een open architectuur om haar strategische pijlers Spelersgerichtheid en Alomtegenwoordigheid 24/7 mogelijk te maken en te versterken.
Voor meer informatie, zie document te downloaden via de website e-procurement: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295022

Datum van verzending van deze aankondiging
01-02-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Postadres:
rue Belliard 25-33
Plaats:
Brussel
Postcode:
1040
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Service Procurement
E-mail:
catherine.abanto@loterie-nationale.be

Overige nadere inlichtingen

In de website van e-procurement zal u vragen & antwoorden (Q1 à Q4) vinden. Gelieve dus hiermee rekening te houden bij het indienen van uw antwoord aan deze informatieaanvraag (RFI).

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer