Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

BMB/DPT–DPW/2015.0839 RAAMOVEREENKOMST VOOR DE UITWERKING VAN ARCHITECTURALE VERLICHTINGSONTWERPEN VOOR VERSCHILLENDE MONUMENTEN EN SITES IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Het voorwerp van deze opdracht is de uitwerking van architecturale verlichtingsontwerpen voor verschillende monumenten en sites in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het betreft een raamovereenkomst. Elke latere opdracht zal overeenstemmen met een gebouw of monument in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvoor er een analyse en een verlichtingsontwerp zal worden gevraagd. De opdracht van opvolging van de uitvoering van de verschillende architecturale verlichtingsontwerpen maakt ook deel uit van deze opdracht. De levering en plaatsing van het nodige verlichtingsmateriaal voor de verlichtingsontwerpen maakt dan weer het voorwerp uit van een andere opdracht.
Context van de raamovereenkomst
In het kader van de actualisering van het Lichtplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verschillende (openbare of particuliere) gebouwen en monumenten en enkele openbare ruimtes (wegen, pleinen, parken, …) in aanmerking genomen om overeenkomstig de in het Lichtplan opgenomen principes verlicht te worden.
In overeenstemming met de oriëntatienota van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het gewestelijk Lichtplan, dat medeondertekend werd door de minister-president, de minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken en de minister bevoegd voor Leefmilieu en Energie, zal de actualisering van het gewestelijke Lichtplan gelijktijdig met en via de verwezenlijking van verschillende concrete projecten gebeuren.
Om de principes van het Lichtplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – dat nog geactualiseerd wordt – te vertalen in verschillende van die concrete projecten, is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op zoek naar lichtdesigners. Hen zal gevraagd worden projecten uit te werken rekening houdend met deze principes, maar ook met de evolutie van de kennis op het vlak van openbare verlichting.
De lijst met in het kader van deze opdracht geplande projecten is afhankelijk van de voortgang van de gelijktijdige studie voor de actualisering van het Lichtplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een deel van de projecten is opgenomen in de lijst van de 90 sites zoals vermeld in het Lichtplan 2012, maar enkele projecten kunnen er niet mee overeenstemmen op grond van de conclusies van de actualiseringsstudie.

Publicatiedatum
31-10-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
79311000 - Uitvoeren van studies
79421200 - Maken van projecten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
31527200 - Buitenverlichting
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Projecten en Werken inzake Weginrichtingen
Ter attentie van
ir Alain Lefebvre, Directeur

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
26-10-2016 11:00
Te lezen
17-11-2016 11:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
08-11-2016 11:00
Te lezen
24-11-2016 11:00

Overige nadere inlichtingen

Datum van indiening gewijzigd naar 24/11/2016
Bestek aangepast p 18 foto in plaats van plannen van het Klein Kasteeltje beschikbaar op aanvraag via het volgend adres : mlefrancq@gob.brussels

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!