Aankondiging van een gegunde opdracht

Международни бюра за помощ на МСП относно интелектуалната собственост — Индия

Diensten
Publicatie datum
27-01-2021
Waarde
969.020,00 EUR
Aanbestedende overheid
Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
72253100 - Helpdeskdiensten
79111000 - Juridisch advies
79140000 - Juridische adviezen en informatie
Korte inhoud
Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) желае да сключи поръчка за услуги за изпълнение на набор от услуги относно интелектуалната собственост (IP) за МСП от ЕС и МСП, установени в държави, обхванати от програмата COSME, с търговски интереси в Индия. Този вид услуги вече се предлагат на МСП с търговски интереси в Китай, Югоизточна Азия и Латинска Америка, чрез така наречената поръчка за услуги „Международни бюра за помощ относно интелектуалната собственост“.
Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително разяснени в раздел 1 на тръжните спецификации.
Gunningen

Международни бюра за помощ на МСП относно интелектуалната собственост — Индия

Aantal inschrijvingen
10
Waarde
969.020,00 EUR
Bedrijven
Universidad de Alicante | Alicante, ES
Eurochambres – Association des Chambres de Commerce et d'Industrie Europeennes | Brussels, BE
EURICE European Research and Project Office GmbH | St Ingbert, DE
truck tower-crane sharing