Aankondiging van een gegunde opdracht

Tarptautinės intelektinės nuosavybės MVĮ pagalbos tarnyba – Indija

Diensten
Publicatie datum
27-01-2021
Waarde
969.020,00 EUR
Aanbestedende overheid
Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
72253100 - Helpdeskdiensten
79111000 - Juridisch advies
79140000 - Juridische adviezen en informatie
Korte inhoud
Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME) ketina sudaryti paslaugų pirkimo sutartį dėl tam tikrų intelektinės nuosavybės paslaugų teikimo ES MVĮ ir MVĮ, įsteigtoms COSME šalyse, kurios turi prekybinių interesų Indijoje. Tokio pobūdžio paslaugos jau siūlomos MVĮ, turinčioms prekybinių interesų Kinijoje, Pietryčių Azijoje ir Lotynų Amerikoje, per taip vadinamą „Tarptautinę intelektinės nuosavybės pagalbos tarnybų“ paslaugų pirkimo sutartis.
Užduotys, kurias atliks rangovas, išsamiau aprašytos konkurso specifikacijos 1) dalyje.
Gunningen

Tarptautinės intelektinės nuosavybės MVĮ pagalbos tarnyba – Indija

Aantal inschrijvingen
10
Waarde
969.020,00 EUR
Bedrijven
Universidad de Alicante | Alicante, ES
Eurochambres – Association des Chambres de Commerce et d'Industrie Europeennes | Brussels, BE
EURICE European Research and Project Office GmbH | St Ingbert, DE
truck tower-crane sharing