Aankondiging van een gegunde opdracht

Starptautiskā intelektuālā īpašuma MVU palīdzības dienesti – Indija

Diensten
Publicatie datum
27-01-2021
Waarde
969.020,00 EUR
Aanbestedende overheid
Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
72253100 - Helpdeskdiensten
79111000 - Juridisch advies
79140000 - Juridische adviezen en informatie
Korte inhoud
Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME) vēlas noslēgt pakalpojumu līgumu intelektuālā īpašuma (Intellectual Property – IP) pakalpojumu kopuma sniegšanai ES MVU un COSME valstīs izveidotajiem MVU ar tirdzniecības interesēm Indijā. Šāda veida pakalpojumi jau tiek piedāvāti MVU ar tirdzniecības interesēm Ķīnā, Dienvidaustrumāzijā un Latīņamerikā, izmantojot tā saukto “Starptautisko IP palīdzības dienestu” pakalpojumu līgumu.
Darbuzņēmēja īstenojamie uzdevumi sīkāk raksturoti konkursa specifikāciju 1. iedaļā.
Gunningen

Starptautiskā intelektuālā īpašuma MVU palīdzības dienesti – Indija

Aantal inschrijvingen
10
Waarde
969.020,00 EUR
Bedrijven
Universidad de Alicante | Alicante, ES
Eurochambres – Association des Chambres de Commerce et d'Industrie Europeennes | Brussels, BE
EURICE European Research and Project Office GmbH | St Ingbert, DE
truck tower-crane sharing