Aankondiging van een gegunde opdracht

Internationale helpdesk inzake intellectuele eigendom voor het mkb – India

Diensten
Publicatie datum
27-01-2021
Waarde
969.020,00 EUR
Aanbestedende overheid
Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
72253100 - Helpdeskdiensten
79111000 - Juridisch advies
79140000 - Juridische adviezen en informatie
Korte inhoud
Het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) wil een dienstenovereenkomst sluiten voor de implementatie van een reeks diensten inzake intellectuele eigendom voor het MKB in de EU en het MKB in COSME-landen met handelsbelangen in India. Dit soort diensten wordt al aangeboden aan het MKB met handelsbelangen in China, Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika, via de zogenaamde dienstenovereenkomst met “Internationale helpdesks inzake intellectuele eigendom”.
De taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader omschreven in sectie 1 van de aanbestedingsstukken.
Gunningen

Internationale helpdesk inzake intellectuele eigendom voor het mkb – India

Aantal inschrijvingen
10
Waarde
969.020,00 EUR
Bedrijven
Universidad de Alicante | Alicante, ES
Eurochambres – Association des Chambres de Commerce et d'Industrie Europeennes | Brussels, BE
EURICE European Research and Project Office GmbH | St Ingbert, DE
truck tower-crane sharing