Aankondiging van een gegunde opdracht

Międzynarodowe punkty informacyjne dla MŚP dotyczące własności intelektualnej – Indie

Diensten
Publicatie datum
27-01-2021
Waarde
969.020,00 EUR
Aanbestedende overheid
Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
72253100 - Helpdeskdiensten
79111000 - Juridisch advies
79140000 - Juridische adviezen en informatie
Korte inhoud
Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw zamierza zawrzeć umowę o usługi na potrzeby wdrożenia usług w zakresie praw własności intelektualnej na rzecz MŚP UE i MŚP mających swoją siedzibę w krajach COSME utrzymujących stosunki handlowe w Indiami. Te usługi są już świadczone na rzecz MŚP utrzymujących stosunki handlowe z Chinami, Azją Południowo-Wschodnią i Ameryką Łacińską na mocy umowy o usługi „Międzynarodowe punkty informacyjne dotyczące własności intelektualnej”.
Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały szczegółowo opisane w pkt 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Gunningen

Międzynarodowe punkty informacyjne dla MŚP dotyczące własności intelektualnej – Indie

Aantal inschrijvingen
10
Waarde
969.020,00 EUR
Bedrijven
Universidad de Alicante | Alicante, ES
Eurochambres – Association des Chambres de Commerce et d'Industrie Europeennes | Brussels, BE
EURICE European Research and Project Office GmbH | St Ingbert, DE
truck tower-crane sharing