Aankondiging van een gegunde opdracht

Medzinárodné asistenčné pracovisko (helpdesk) pre MSP v oblasti duševného vlastníctva – India

Diensten
Publicatie datum
27-01-2021
Waarde
969.020,00 EUR
Aanbestedende overheid
Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
72253100 - Helpdeskdiensten
79111000 - Juridisch advies
79140000 - Juridische adviezen en informatie
Korte inhoud
Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) plánue podpísať zmluvu o poskytovaní služieb na vykonávanie súboru služieb v oblasti duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky (MSP) v EÚ a MSP so sídlom v krajinách COSME, ktoré majú obchodné záujmy v Indii. Tento typ služieb je už ponúkaný MSP, ktoré majú obchodné záujmy v Číne, juhovýchodnej Ázii a Latinskej Amerike, a to na základe zmluvy o poskytovaní služieb medzinárodného asistenčného pracoviska (helpdesk) pre MSP v oblasti duševného vlastníctva.
Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.
Gunningen

Medzinárodné asistenčné pracovisko (helpdesk) pre MSP v oblasti duševného vlastníctva – India

Aantal inschrijvingen
10
Waarde
969.020,00 EUR
Bedrijven
Universidad de Alicante | Alicante, ES
Eurochambres – Association des Chambres de Commerce et d'Industrie Europeennes | Brussels, BE
EURICE European Research and Project Office GmbH | St Ingbert, DE
truck tower-crane sharing