Aankondiging van een gegunde opdracht

Mednarodna služba za pomoč uporabnikom na področju intelektualne lastnine MSP – Indija

Diensten
Publicatie datum
27-01-2021
Waarde
969.020,00 EUR
Aanbestedende overheid
Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
72253100 - Helpdeskdiensten
79111000 - Juridisch advies
79140000 - Juridische adviezen en informatie
Korte inhoud
Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) želi skleniti pogodbo o storitvah za izvajanje nabora storitev intelektualne lastnine za mala in srednja podjetja iz EU in mala in srednja podjetja s sedežem v državah COSME s trgovinskimi interesi v Indiji. Tovrstne storitve se že ponujajo malim in srednjim podjetjem, ki imajo trgovinske interese na Kitajskem, v jugovzhodni Aziji in Latinski Ameriki, s tako imenovano pogodbo o storitvah mednarodnih služb za pomoč uporabnikom na področju intelektualne lastnine.
Naloge, ki jih mora izvesti izvajalec, so podrobneje opisane v oddelku 1 razpisnih specifikacij.
Gunningen

Mednarodna služba za pomoč uporabnikom na področju intelektualne lastnine MSP – Indija

Aantal inschrijvingen
10
Waarde
969.020,00 EUR
Bedrijven
Universidad de Alicante | Alicante, ES
Eurochambres – Association des Chambres de Commerce et d'Industrie Europeennes | Brussels, BE
EURICE European Research and Project Office GmbH | St Ingbert, DE
truck tower-crane sharing