Aankondiging van een gegunde opdracht

Internationell helpdesk för immateriella rättigheter för små och medelstora företag – Indien

Diensten
Publicatie datum
27-01-2021
Waarde
969.020,00 EUR
Aanbestedende overheid
Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
72253100 - Helpdeskdiensten
79111000 - Juridisch advies
79140000 - Juridische adviezen en informatie
Korte inhoud
Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) önskar ingå ett tjänstekontrakt för implementering av en uppsättning tjänster avseende immateriella rättigheter till förmån för små och medelstora företag (SMF) i EU samt SMF som är etablerade i Cosme-länder, med handelsintressen i Indien. Denna typ av tjänster erbjuds redan till små och medelstora företag med handelsintressen i Kina, Sydostasien och Latinamerika genom det så kallade tjänstekontraktet ”Internationell helpdesk för immateriella rättigheter”.
De uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i avsnitt 1 i förfrågningsunderlaget.
Gunningen

Internationell helpdesk för immateriella rättigheter för små och medelstora företag – Indien

Aantal inschrijvingen
10
Waarde
969.020,00 EUR
Bedrijven
Universidad de Alicante | Alicante, ES
Eurochambres – Association des Chambres de Commerce et d'Industrie Europeennes | Brussels, BE
EURICE European Research and Project Office GmbH | St Ingbert, DE
truck tower-crane sharing