Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

A001124 - Inhuren Tester/Klantbegeleider ZB

Inhuren van een Tester/Klantbegeleider Consultant met volgende taken:
Testen
● Actief meedraaien in een product- & development omgeving als test specialist;
● Binnen het team ben je verantwoordelijk voor alle kwaliteitscontroles.
● Het bestaande testproces kritisch onder de loep nemen om na te gaan of er verbeteringen mogelijk zijn.
● De nodige interactie met development en business opbouwen zodat er een goede relatie ontstaat waaruit kwalitatieve software ontstaat;
● Het development team bijstaan bij het maken van automatische testen;
● Je schrijft zelf testen en checklists en voert deze uit;
● Bouwen van functionele en non-functionele testen door middel van tools en/of test framework;
● In overleg met analisten en development team bepalen welke features zeker moeten
geautomatiseerd worden;
● Manuele testen uitvoeren op features die niet geautomatiseerd (kunnen) worden;
● Rapportering van de testresultaten naar het team en naar het management;
ZIE BIJLAGE


Datum van verzending van deze aankondiging
11-02-2019
Publicatiedatum
11-02-2019
Deadline
20-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Digipolis
Postadres
Generaal Armstrongweg 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33389778
Fax
-
E-mail
birgit.conjaerts@digipolis.be
Hoofdadres
http://www.digipolis.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332697
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!