Rectificatie

IT-hosting van CMQ DRUPAM en LAMP omgevingen

IT-hosting van CMQ DRUPAM en LAMP omgevingen

Datum van verzending van deze aankondiging
04-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
72415000 - Verlenen van host-diensten voor websites

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
FEDASIL_MP
Postadres:
Rue des Chartreux 21
Plaats:
Bruxelles
Postcode:
1000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
barbara.haubruge@fedasil.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
05-01-2018
Te lezen:
19-01-2018

Overige nadere inlichtingen

-

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer