Rectificatie

Implementatie CRM Dynamics

Deze overheidsopdracht voor aanneming van diensten heeft betrekking op de consultancy, de implementatie, de integratie en de opleiding voor de uitvoering van subprojecten gebaseerd op de oplossing MS CRM Dynamics.
De opdracht omvat meerdere subprojecten. Voor elk subproject zal de opdrachtnemer een bestelbon ontvangen. Deze subprojecten worden in de loop van de uitvoering van de opdracht door Actiris bepaald.
Voor de uitvoering van elk subproject zal de opdrachtnemer eerst een functionele analyse maken. De functionele analyse duurt maximum 2 maanden.
Na deze analyse zal hij een verwezenlijkingsplan voorstellen. Het plan wordt dan besproken en door Actiris goedgekeurd. Het verwezenlijkingsproject bevat een schatting van het aantal uren noodzakelijk voor de verwezenlijking ervan.

Datum van verzending van deze aankondiging
03-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
72210000 - Programmering van softwarepakketten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Actiris
Postadres:
Sterrenkundelaan 14
Plaats:
Brussel
Postcode:
1210
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
marguerite.frebutte@actiris.be

Overige nadere inlichtingen

UEA

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer