Aankondiging van een gegunde opdracht

Marktconsultatie BI tooling

Leveringen
Publicatie datum
02-08-2021
Aanbestedende overheid
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster) | 7311 KZ Apeldoorn, NL | Publiekrechtelijke instelling | Algemene overheidsdiensten | Irma Hospers
Opdrachtcodes (CPV)
48482000 - Business-intelligence software
Korte inhoud
Het Kadaster wil door middel van deze marktconsultatie meer inzicht krijgen in het marktaanbod van de oplossingen op het gebied van Business Intelligence tooling. Met deze marktconsultatie wordt advies ingewonnen bij meerdere marktpartijen. Het doel van deze marktconsultatie bestaat uit de volgende aspecten: onderbouwing voor een business case waarna bepaald zal worden of deze marktconsultatie tot een aanbesteding zal leiden, welke aanbestedingsstrategie het best past en wat de kostenindicatie is. Deelname aan dit marktonderzoek leidt niet tot automatische deelname aan een eventueel te houden aanbestedingsprocedure.
truck tower-crane sharing