Aankondiging van een gegunde opdracht

Dynamic purchasing system, consultancy services for ICT project management and support.

Diensten
Publicatie datum
02-08-2021
Waarde
2.000.000,00 NOK
Aanbestedende overheid
Norsk Helsenett SF | 7435 Trondheim, NO | Nationaal of federaal agentschap/bureau | Gezondheid | Ida Marie Skarstein
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72222300 - Diensten in verband met informatietechnologie
72224000 - Advies over projectmanagement
79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79421000 - Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
Korte inhoud
The purchasing system will cover project management and support related to the ICT area. This includes, but not limited to, the following areas:
• ICT project and programme management as well as project support and assistance.
• Process management; facilitate processes where the Customer is responsible for the project.
• Manage and participate in the preparation of requirements specifications for IT systems
• Manage and assist in connection with implementing and out-sourcing projects, alteration management
• Other project related consultancy services and elucidations
Gunningen
Aantal inschrijvingen
11
Waarde
2.000.000,00 NOK
Bedrijven
Sopra Steria | 0054 Oslo, NO
truck tower-crane sharing