Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor het onderhoud van de huidige HP-licenties voor de testtools, aankoop van nieuwe licenties en bijhorend onderhoud, support, consultance en opleiding

Raamovereenkomst voor het onderhoud van de huidige HP-licenties voor de testtools, aankoop van nieuwe licenties en bijhorend onderhoud, support, consultance en opleiding.

Datum van verzending van deze aankondiging
29-01-2018
Publicatiedatum
01-02-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
48900000 - Diverse software en computersystemen
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
nele.santulliana@infrabel.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Computer Task Group Belgium , Woluwelaan 140 A, 1831 Machelen, BELGIQUE-BELGIË
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1719 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!